top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

CAPELLA OTEL MİSAFİRLERİ&ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

AYDOĞANLAR İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  bünyesindeki CAPELLA OTEL olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz otel misafirimiz ve ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

T.C Kimlik No

Ad Soyad

Pasaport No

Telefon No

Ziyaretçi görsel verisi (Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri)

Diğer ziyaretçi verileri (Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Otelimizi ziyarete  geldiğinizde,  otelimizin  işyeri güvenliği   sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, otelimize  yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek, otelimizin  meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden otelimiz tarafından  misafir ve ziyaretçilerin takibinin yapılması amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Misafirlerimizin kişisel verileri Kimlik Bildirme Kanunu gereği Emniyet Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin  otelimiz  için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMA YÖNTEMİ

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntemler ile  otelimize  iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman  aşağıdaki talep formunu doldurarak  info@capellaotel.com  adresine  e-posta göndererek   irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece  info@capellaotel.com  e-posta adresinin kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmî belgelerin eklenmediği  talepler  dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CAPELLA OTEL

Mersis No: 0118002583200011

E-Mail: info@capellaotel.com

Telefon: (0222) 320 80 80

Adres: Yenibağlar Mah, Hacı Hüsnü Sk. No:64 , 26170 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Kişisel verilerin korunma kanunu bilgi talep formu
Lütfen cevaba verilecek cevaba dair kutucuğu işaretleyin

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page